VẢI U
Vải U hồng, U dây, U trứng

Vải đầu mùa, khó vận chuyển đi xa.

Vải lai
(Vải thanh hà Lục Ngạn)

Trái vừa, vỏ dầy, gai (mắt) to, cứng.

vải thiều
Vải chính vụ (vải ngọt)

Trái nhỏ vừa, vỏ mỏng, hạt nhỏ, ngọt đậm.